het synthese model

In het synthese model zijn er zes organisatie elementen, die onlosmakelijk met elkaar in verbinding staan:

 • Omgeving

  • › externe ontwikkeling
  • › andere partijen
  •  
 • Uitkomst

  • › resultaat
  • › vernieuwing
  • › ontwikkeling
 • Inrichting

  • › fysiek
  • › taak- en rolverdeling
  • › regels en systemen
 • Gedrag

  • › handelen
  • › uitingen
  • › reacties
 • Beleving

  • › emoties
  • › houdingen
  • › percepties
 • Overtuiging

  • › normen en waarden
  • › beelden
  • › gedachten

Verbinding tussen de organisatie elementen beslaat twee essentiële principes:

Samenhang

Alle elementen hebben invloed op elkaar. Verandert iets in 1 element, heeft het invloed op de andere elementen.

Conjunctie

Een verandering in 1 element, is alleen te verwezenlijken vanuit de overige elementen.

Twee voorbeelden van de verbinding tussen de elementen:

Voorbeeld 1

Een ondernemende cultuur (uitkomst) is te creëren, wanneer individuen eigen initiatief tonen (gedrag) in het aangaan van keuzes. Hiervoor is het ten eerste essentieel dat individuen vertrouwen hebben in eigen handelen en zekerheid voelen dat ze deze rol op kunnen pakken (beleving/overtuiging). Daarnaast is het noodzakelijk dat de taak- en rolverdeling helder is, en regels en systemen ruimte geven voor dit ondernemend gedrag (inrichting).

Voorbeeld 2

Innovatie en verandering (uitkomst) kan pas tot stand komen, wanneer men fouten kan maken en hier samen van durft te leren (gedrag). Hiervoor is een kwetsbare samenwerking van belang (beleving), dat bereikt kan worden door het bespreken van overtuigingen. Uiteraard dienen regels en systemen aangepast te worden in een dergelijke verandering (inrichting). Anders is de kans groot dat men in oud gedrag vervalt en de innovatie en/of verandering niet succesvol zal zijn.

In een synthese traject wordt de verbinding vanuit de twee principes tastbaar en bespreekbaar gemaakt. Door te werken met het Synthese gedachtegoed zal men succesvoller worden als geheel, omdat er op de juiste plaatsen geprikkeld wordt!

Maak een afspraak

Zelf ervaren?

Nieuwsgierig naar wat een Synthese kan betekenen binnen uw organisatie? Maak een afspraak voor een geheel vrijblijvend en inspirerend sparringsmoment!
Maak een afspraak