De kernwaarden van synthese

Door het stimuleren van enthousiasme, betrokkenheid en gezamenlijk leren, helpt Synthese mensen en organisaties succesvoller te worden.

Resultaat gericht

De methode is gericht op het versterken van het resultaat waar het allemaal om draait. Met de synthese methode krijgt u die juist inzichten en daarbij oplossingen om verbeteringen aan te brengen om een beter resultaat te behalen.

Ontwikkeling staat centraal

Synthese doorbreekt het oude denken en het vervallen in oude patronen van organiseren en samenwerken. Door de integrale aanpak en het voeren van dialoog in verschillende werkvormen, ontstaat er een nieuwe vorm van leren. De ontwikkeling van het individu en team staat centraal.

Integrale inzichten

De Synthese methode is een integrale aanpak, waarbij de samenhang van de verschillende organisatie elementen inzichtelijk wordt. Inzicht in het geheel, zorgt voor meer betekenis binnen elk organisatie element en resulteert in meer betrokkenheid en sociale cohesie. Door gezamenlijk actief te werken met het Synthese gedachtegoed, krijgt u input en actiepunten op verschillende aandachtsgebieden voor het versterken van uw organisatie.

Gericht op eigenaarschap

De begeleiding zal gericht zijn op het creëren van een leercontext waarbij de deelnemers zelf eigenaarschap hebben. Deze aanpak heeft direct effect op processen op de werkvloer, want werknemers passen het geleerde direct toe en pakken daardoor problemen structureel bij de kern aan. Het stimuleert hierdoor de passie en drive bij medewerkers.

Direct toepasbaar

De invulling van de sessies zijn gericht op het toepassen op de werkvloer. Het meeste leerrendement en gedragsverandering komt namelijk daar tot stand. De vorm van de sessies kan vooraf bepaald worden door de begeleider, de invulling wordt echter bepaald door de deelnemers. Hierdoor sluit het optimaal aan en is het direct toepasbaar!

Praktisch herkenbaar

De methode en bijbehorende sessies zijn praktisch ingesteld. Mensen worden enthousiast over de eigen psychologische mechanismen en de invloeden ervan op de samenwerking en het bedrijfsresultaat.

Vernieuwend concept

De theorie is gebaseerd op nieuwste inzichten uit de literatuur en ervaring uit de praktijk. De methode verbindt de psychologie, bedrijfskunde en onderwijskunde.

Maak een afspraak

Zelf ervaren?

Nieuwsgierig naar wat een Synthese kan betekenen binnen uw organisatie? Maak een afspraak voor een geheel vrijblijvend en inspirerend sparringsmoment!
Maak een afspraak