Begeleiding

Het vormgeven van een Synthese binnen uw organisatie, behoeft het versterken van het samenwerken en het samen leren. Hierin zijn verschillende vormen van begeleiding mogelijk.

Dialoogsessies

De methode is uitermate geschikt voor begeleiding op alle niveaus binnen een organisatie. De sessies kunnen gericht zijn op de eigen persoonlijke ontwikkeling of het verkrijgen van integrale inzichten binnen de organisatie. Het eigen handelen en het effect binnen de organisatie zal centraal staan tijdens de dialoogsessies.

Vormen:
MT/DT sessies, individuele sessies, groepssessies, coaching-on-the –job, projectbegeleiding, intervisiebegeleiding en begeleiding in practice development.

Masterclasses

Masterclasses zorgen voor een bewustwording rondom cruciale processen binnen uw organisatie. Bewustwording is de belangrijkste stap richting een verandering of aanpassing. De masterclass zal gericht zijn op eigenaarschap binnen het onderwerp, zodat het niet een eenmalige boodschap is. De masterclasses zijn uniek in opzet door de integrale Synthese inzichten rondom het onderwerp.

Vormen:
Leiderschap, talentontwikkeling, persoonlijk meesterschap, zelfsturing, innoveren, sales, kwaliteit, strategie en gespreksvoering

In company trainingen

In partnerschap kunnen we trainingen of traineeships ontwikkelen, passend bij uw vraag. De traineeships zullen gebaseerd zijn op de nieuwste leerprincipes en onderwijsmethodes en benaderd worden vanuit het Synthese gedachtegoed. Belangrijk in het ontwerp is dat ze vraaggestuurd zijn in gericht, zorgt voor het meeste leerrendement en effect binnen de organisatie. De deelnemers bepalen volledig de eigen koers en hebben daarbij het eigenaarschap in het gezamenlijk leren. Alle vormen zullen gericht zijn op samen ervaren en samen bespreken.

Vormen:
Integraal Synthese traject, ontwikkelen Synthese stuurgroep, management development traject, young talent development, veranderen in Synthese, persoonlijk meesterschap en eigenaarschap creëren.

Maak een afspraak

Zelf ervaren?

Nieuwsgierig naar wat een Synthese kan betekenen binnen uw organisatie? Maak een afspraak voor een geheel vrijblijvend en inspirerend sparringsmoment!
Maak een afspraak